Villa Louise ger avlastning för anhöriga

Till Villa Louise kan du komma om du har vårdbehov och din anhöriga behöver avlastning.

– Det kan handla om en hustru som vårdar en sjuk make. För henne innebär det en avlastning när maken får vistas på Villa Louise. För maken innebär det att han får det stöd och hjälp han behöver och har rätt till även utanför hemmet. Dessutom kan han få social gemenskap, träning och annat som man sätter som mål för vistelsen, berätta Anna Hallenheim, enhetschef.

Villa Louise erbjuder regelbundna aktiviteter, daglig utevistelse, högläsning, och balansgympa eller spel. Högtider och traditioner firas för att skapa trivsel.

– De boende som vistas på Villa Louise har olika skiftande vårdbehov. Vi vill vara professionella och utgå från kundens behov. Vi utgår från individens genomförandeplan som bygger på de egna uppsatta målen för vistelsen. Självständighet och valmöjligheter är viktiga ingredienser. Till exempel så finns det möjlighet att inta sina måltider i det egna rummet eller i gemenskap med andra, säger Anna Hallenheim.

För att komma till Villa Louise behövs ett biståndsbeslut via biståndshandläggare som gör en bedömning av behov. På Villa Louise arbetar flera yrkesgrupper; undersköterskor, arbetsterapeut, sjuksköterska, äldrepedagog och administrativ personal.

Kontakta Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00, om du vill veta mer eller ansöka.