Verksamhet var dag

Omsorg i Helsingborg har dagverksamheter och dagliga verksamheter där du som är äldre eller har en funktionsnedsättning kan få meningsfull och givande sysselsättning. Dessutom kan du besöka stadens öppna träffpunkter.

Dagverksamheterna vänder sig till dig som är äldre eller har en demens- eller minnesproblematik. De dagliga verksamheterna vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning.
Vi utvecklar kontinuerligt innehållet i våra dagverksamheter och dagliga verksamheter för att de ska dina behov och för att du ska få en bra vardag.

Klicka på länkarna för att läsa mer om: