Temavecka med ”Du och jag” i fokus

Med start den 28 januari arrangeras olika musik-, dans- och teaterföreställningar med temat ”Du och jag” på Dunkers kulturhus. Under en vecka bjuds dagliga verksamheter och särgymnasiets elever in till att titta på eller själva delta i någon av programpunkterna.

Vartannat år arrangeras Temavecka Funktion som riktar sig till barn, ungdomar och unga vuxna med olika funktionsvarianter. Även pedagoger och övriga medarbetare välkomna för att få inspiration till hur olika konstformer kan användas i arbetet.

Under perioden 28/1 – 3/2 lyfts god exempel på lokala förmågor fram och det blir även gästspelande teaterföreställningar som ”Det måste ju va nåt som inte är fel” med Moomsteatern” – en föreställning om Aspergers syndrom. Besökarna kan även vara med i olika workshops.

Temavecka Funktion är ett samarbete mellan skol- och fritidsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen. Syftet är att synliggöras allas rätt till härliga kulturupplevelser och att barn, ungdomar och deras föräldrar ska se och få mod till att prova eget skapande.

Sprid gärna information om temaveckan till brukare och andra som kan vara intresserade!

Vid frågor kontakta: Lars PalmgrenKatja Ljunggren eller Ann-Christine Ax-Johansson