Samarbete för Smaka med alla sinnen

I höst kommer måltiden stå i fokus på Helsingborgs vårdboenden. Ett samarbete med Rikard Nilsson och lokala krögare ska inspirera till att lyfta måltidssituationen - där måltiden ska vara en upplevelse för alla sinnen. Det vill säga, vi ska Smaka med alla sinnen.

ViSmaka med alla sinnen brukar säga att vi äter med ögat – men även övriga sinnen spelar in i vår måltidssituation. Det vi ser, hör, smakar, luktar och känner, är en viktig del i hur vi upplever och smakar maten som serveras. Och en kombination är extra viktigt om något sinne fattas oss.

– Nu satsar vi ännu mer på måltiderna. Startskottet för vår smakresa är en intern kick-off för 350 kollegor inom Omsorg i Helsingborg, där vi väcker tanken kring måltidssituationen genom intressanta föreläsningar och workshops. Vi fångar inspirationen och jobbar sen vidare ute i alla delar av verksamheten, säger Jenny Håkansson som är kostchef inom MatOmsorg som är en del av vård- och omsorgsförvaltningen.

Samarbetet spänner över höst och vinter där lokala krögare gästspelar på vårdboenden runt om i Helsingborg. Med sin erfarenhet är de med och inspirerar till såväl maten som måltiden.

– Det här är ett riktigt spännande samarbete, där kök med olika förutsättningar möts. Det är upplyftande att så många av Helsingborgs välkända krögare är med i samarbetet. Här kommer vi att inspireras av varandra, säger Rikard Nilsson, skånsk krögarprofil.

Krögare på gästspel
Under hösten och vintern gästspelar följande kockar/krögare på Helsingborgs vårdboenden: Dalavan Thamhaksa, Isabell Seger, Jesper Liljegren, Karl Bengtsson, Rutger Lindblad, Marcus Nemrin, Torbjörn Lagmark och Per Dahlberg. Först ut är Isabell Seger den 28 september på Lundhagens vårdboende.

Smaka med alla sinnen är en del i Omsorg i Helsingborgs värdegrundsarbete, där våra sinnen alltid står i fokus. Konceptet är ett steg vidare där måltidssituationen lyfts ytterligare, med ett helhetsgrepp som inkluderar alla sinnen – och gäller för alla Omsorg i Helsingborgs verksamheter som serverar eller hanterar mat.

Läs mer om krögarnas gästspel:
Isabell Seger står för måltiden.
Rutger Lindblad tar över sleven.