Vi finns i sociala medier

Omsorg i Helsingborg finns på både instagram och Facebook.

Instagram
På instagram får du ögonblicksbilder från våra verksamheter, tillsammans med korta texter.

Våra instagramkonton är:

Om du har en smart telefon och har ett eget instagramkonto, hittar du kontona genom att söka efter namnen som är inom parentes ovan. För att söka ska du att klicka på förstoringsglaset längst ned när du har öppnat instagram, sök sedan efter personer. För att kunna gilla eller kommentera bilder behöver du själv ha ett instagram-konto.

Facebook
Fritid och kultur LSS har en Facebook-sida där du får tips om aktiviteter och kan läsa mer om vår fritidsverksamhet. Sidan är öppen men om du vill gilla eller kommentera behöver du själv ha ett Facebook-konto. Fritid och kultur LSS

Trumslagaren har en Facebook-sida där du kan läsa om vad vi gör på den dagliga verksamheten. Här står musik och skapande i centrum. Trumslagaren The Drummer.

Flera verksamheter har slutna facebook-grupper som vänder sig till antingen till deltagare, anhöriga och personal eller till enbart personal. Grupperna används för att berätta om vad som sker inom verksamheterna eller för att visa sådant som andra delar av verksamheten kan ha nytta av. Vi använder aldrig dessa grupper för att diskutera enskilda personer eller för personuppgifter. Exempel på slutna grupper är korttidsboendena Vätten och Slussen, korttidstillsynerna Ladan och Maria tillsyn och personalgrupper som Vi som arbetar inom Barn och ungdom.

Myspace
Trumslagaren har en egen sida på Myspace.

Bloggar
Trumslagaren har bloggen trumslagaren.helsingborg.se.