Tyck till

– För oss är det viktigt att alltid möta dig som kund på bästa sätt så att du känner dig trygg med oss. Därför vill vi veta vad du tycker om vår verksamhet och hur vi bemöter dig. Dina åsikter och synpunkter är till stor hjälp i vårt arbete för att ständigt bli bättre.

Du kan påverka genom att till exempel lämna synpunkter, svara på enkäter eller lämna klagomål.

Socialstyrelsens brukarundersökning

Varje år gör Socialstyrelsen en brukarundersökning inom hemvården och på äldreboenden. Genom att svara på enkäten bidrar du till att vi kan förbättra våra verksamheter. För att kunna använda resultaten behöver vi ha en hög svarsfrekvens och därför är det viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten.

Pict-O-stat

Inom våra verksamheter för personer med funktionsnedsättningar använder vi i allt större utsträckning det digitala enkätverktyget Pict-O-Stat. Med hjälp av det kan vi presentera och förtydliga frågeställningar, vilket bidrar till att öka deltagarnas delaktighet och självbestämmande.

Synpunkter och förslag

Berätta gärna för personalen om det är något du tycker är särskilt bra eller vill förändra eller förbättra. Om du vill kan du skriva ned dina förslag eller synpunkter på ett papper som du kan lämna till personalen.

Din kontaktansvarige personal följer upp dina synpunkter och förslag och återkopplar till dig.

Klagomål

Du kan lämna klagomål om det är något du tycker har gått fel eller vill att vi ska utreda. När du lämnar ett klagomål dokumenteras detta. En utredare går igenom klagomålet för att se vad som har hänt och vilka åtgärder som behöver vidtas. Utredaren följer ärendet och återkopplar till dig. Du kan även lämna klagomål anonymt, men då kan vi inte återkoppla till dig.

Klagomål kan lämnas till:

– Personal inom den verksamhet det gäller

– Omsorg i Helsingborgs centrala klagomålsfunktion. Den når du på telefon 042- 10 31 65 eller via e-post.

– Vård- och omsorgsförvaltningens klagomålsfunktion. Den når du genom att ringa Helsingborgs kontaktcenter på telefon 042-10 50 00 eller via e-tjänsten på Helsingborg.se