Delaktigheten ökar när brukarvägledare deltar vid rekrytering

Habiliteringsteamet inom Omsorg i Helsingborg provar ett nytt grepp och låter brukarvägledare vara med på intervjuer när ny personal ska anställas. Arbetssättet är uppskattat av både kunder, de som blir intervjuade och av personal. Samtidigt bidrar till det till ökad delaktighet och självbestämmande.

Lotta och Joy sammanfattar och delar tankar efter intervjuerna.

Brukarvägledare Joy Söderholm och arbetsterapeut Lotta Fredlund delger varandra tankar efter intervjuerna. Det ska vara en självklarhet att bestämma över sitt eget liv och få göra sin röst hörd. Som ett led i detta har habiliteringsteamet tagit hjälp av brukarvägledaren Joy Söderholm som har deltagit vid ett tiotal anställningsintervjuer.

– Det är ett bra exempel på riktig delaktighet eftersom kunderna är de som kommer att möta personalen. Dessa personer kommer att bli en del av deras liv och ge dem det stöd som de behöver. Det är viktigt att våra kunder är delaktiga i rekryteringsprocessen och att de vågar framföra sina åsikter, berättar Ingrid Bergh, enhetschef för habiliteringsteamet.

Habiliteringsteamet utför HSL-insatser (hälso- och sjukvårdsinsatser) inom Omsorg i Helsingborgs verksamheter för personer med funktionsnedsättningar, så som i gruppbostäder och servicebostäder. Teamet består av enhetschef, arbetsterapeuter, pedagogisk handledare, fysioterapeut och sjuksköterskor.

Delade åsikter
Redan vid förra rekryteringsomgången var Joy med som brukarvägledare för att skapa delaktighet. Det gav nya perspektiv och det var inte alltid som arbetsgivaren och brukarvägledaren var överens om allt, vilket gjorde att det blev en ganska lång, men mycket bra rekrytering.

– I den omgången beslutade vi oss för att personalen fick provarbeta för att känna på verksamheten. Det fungerade väldigt bra och efter det var alla överens. Det var en ny erfarenhet för mig – jag hade inte ens tanke på att vi inte skulle komma överens, berättar Ingrid.

De som kommer på intervju hos habiliteringsteamet blir ofta förvånade när en brukarvägledare är med.

– Jag tycker att de borde vara med i mycket större utsträckning och medverka vid intervjuer i andra verksamheter också. Det är häftigt om vi kan låta kunderna vara med och tycka till oavsett vilket profession vi ska anställa eftersom det är för dem vi finns till. Brukarvägledare Joy och arbetsterapeut Lotta Fredlund har arbetat hårt och har under den senaste veckan haft fem intervjuer med fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Efter intervjuerna har de sammanstrålat för att delge varandra synpunkter, berättar Ingrid.

Växer som person
Joy är utbildad brukarvägledare och arbetar på uppdrag av Omsorg i Helsingborg för att personer med funktionsnedsättningar ska få kunskap och mod att göra sin röst hörd.

– Det är jättekul och en bra upplevelse att vara med på intervjuerna! Jag har lärt mig mycket och får se hur det går till i det verkliga livet när personal anställs. På intervjuerna ställer jag frågor och lyssnar in vad de säger. Jag tänker alltid på om de pratar till mig eller bara till de andra, berättar Joy och tillägger:

– Jag känner av om personen i fråga passar in, om de vill lära nytt och hur kommunikationen mellan oss fungerar. Det är också viktigt att de är snälla. Jag märker ofta att de vi intervjuar är nervösa. Jag tror att de är mer nervösa när jag är med. Det är ju jag som ska ta emot deras hjälp sen!

– Jag har växt som person. Vid förra intervjuomgången var jag mer nervös, nu vågar jag mer. Jag hoppas att fler får chansen att vara med vid intervjuer och lära sig hur det går till. Nästa vecka ska jag hjälpa Ingrid att anställa sjuksköterskor – det ser jag fram emot!, säger Joy förväntansfullt.