Hjälp hemma

Omsorg i Helsingborg arbetar med olika former av stöd för att du som är äldre eller har en funktionsnedsättning ska kunna bo och ha det bra hemma. Beroende på din situation kan stödet se olika ut och det kan även variera över tid.

Varje dag stödjer vi tusentals helsingborgare i deras hem. För någon kan det innebära att man får hjälp med att gå upp på morgonen, att duscha eller att gå och handla, medan någon annan behöver en personlig assistent som bistår hela eller stora delar av dygnet.

En del får stöd under en övergångsperiod medan andra har det under flera år eller under hela livet. Det är dina behov som avgör vilka insatser vi kan stödja dig med och i vilken omfattning.

Vårt omsorgsarbete styrs av flera lagar och det är de som avgör om du har rätt till stöd. De lagar som är vanligast inom våra områden är SoL, socialtjänstlagen, HSL, hälso- och sjukvårdslagen samt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Dessutom styrs vårt arbete av nationella riktlinjer samt regionala och lokala överenskommelser, som till exempel med Region Skåne.

Ansök hos Helsingborgs stad

Om du behöver stöd för att bo hemma kan du vända dig till Helsingborg stads kontaktcenter på telefonnummer 042-10 50 00. De förmedlar då kontakt till en biståndshandläggare som du kan diskutera din situation med. Handläggaren beslutar om vilka insatser du har rätt till för att du ska få en skälig levnadsnivå.

När du får beslut om en insats kan du i vissa fall även välja vilken utförare du vill ha. Du kan välja Omsorg i Helsingborg för din hemvård, hemservice, personlig assistans och för trygghetslarm. Klicka på länkarna för att läsa mer om de olika områdena: