Branschtidning uppmärksammar kockgästspel


Smaka med alla sinnen, ett projekt där välrenommerade krögare gästspelade på Helsingsborgs vårdboenden, har gett en extra guldkant i vardagen för de boende. Nu har Svenska kockars förening uppmärksammat projektet i tematidningen Det offentliga köket.

Utdrag ur tidningen:

För många äldre är måltiderna centralpunkter i tillvaron. Då är det viktigt att kvalitet och
näring är på hög nivå och att måltiden fyller sin sociala funktion med umgänge och trevnad.
Länge har det funnits en uppfattning om att det är en fundamental skillnad mellan matlagning i storkök och i vanliga restauranger. Storköksvärlden har väldigt speciella förutsättningar, med många portioner som ska serveras samtidigt, en strikt reglerad ekonomi, ofta transporter av lagad mat etc., medan de privata restaurangerna lagar maten på beställning. Men den här bilden kan komma att ändras.

Du hittar hela reportaget här (på sidorna 8-9).