Vårdboende

De vanligaste anledningarna att flytta till ett vårdboende är att man inte kan bo kvar hemma på grund av ålder eller sjukdom. På våra vårdboenden har du en egen lägenhet med tillgång till personal dygnet runt. Vi arbetar för att du ska ha ett gott liv med gemenskap och meningsfulla aktiviteter.

Omsorg i Helsingborg ansvarar för tolv av Helsingborgs arton vårdboenden. När du flyttar in på något av våra vårdboenden är det till en egen lägenhet där du har tillgång till vårdboendets personal dygnet runt. Lägenheten är ditt privata hem och den består oftast av ett rum, badrum och pentry. På flera vårdboenden har vi även lägenheter för par.

Vi planerar med dig

Som hyresgäst får du en kontaktansvarig personal. I samarbete med honom eller henne tar ni fram din genomförandeplan och håller den uppdaterad. Genomförandeplanen är vår gemensamma överenskommelse om hur du vill ha det och vad som är viktigt för dig. Med den som grund planerar vi din omsorg och hittar passande aktiviteter att erbjuda dig. Vi arbetar i enlighet med Helsingborgs stads värdighetsgarantier, vilka du kan läsa mer om på Helsingborg.se.

Prata med personalen

Vi vill att du ska trivas och känna dig trygg hos oss. Prata gärna med din kontaktansvarige eller någon annan i personalen om du har frågor, funderingar eller förslag på aktiviteter som du vill göra eller om det är något vi kan bli ännu bättre på.

Aktiviteter

På vårdboendena har vi gemensamma utrymmen som allrum, matsal och trädgård där du kan umgås och ha trevligt tillsammans med dina grannar. Vi anordnar gemensamma aktiviteter och festligheter tillsammans. Som hyresgäst eller anhörig kan du gärna lämna förslag på aktiviteter, utflyktsmål eller studiecirklar. Våra vårdboenden samarbetar med varandra och anordnar ibland aktiviteter tillsammans. Här kan du läsa mer om aktiviteter inom våra verksamheter.

Inriktningsboenden

Tre av Omsorg i Helsingborgs vårdboenden är inriktningsboenden och har en särskild inriktning som ett komplement till den ordinarie verksamheten.

Bergalid på Prins Kristians gata 6, har en social och terapeutisk inriktning med bland annat spa, gym och massage, Elinebo på Domaregatan 14 inriktar sig på djur och natur och Romares stiftelse på Romares väg 20 profilerar sig mot naturträdgård och utevistelse. Det är ett spännande sätt för vårdboendena att fördjupa sig inom olika områden och de kan dela med sig av sina erfarenheter och inspirera våra andra verksamheter.

Ansök hos Helsingborgs stad

Kontakta Helsingborg stads kontaktcenter på telefonnummer 042-10 50 00 om du har behov av att flytta till ett vårdboende. Du får då kontakt med en biståndshandläggare som utreder dina behov och beslutar om du har rätt till vårdboende. Du erbjuds då plats där det finns en ledig lägenhet. Därifrån kan du ställa dig i byteskö om du hellre önskar bo på något annat vårdboende.

På helsingborg.se kan du läsa mer om hur du ansöker om plats och vanliga frågor som vård- och omsorgsförvaltningen får om vårdboende.