Korttidsenhet

Om du har varit sjuk eller råkat ut för en olycka som gör att du behöver extra vård och omsorg under en kortare tid, kan du få plats på Pålsjö Parks korttidsenhet. Målet för vårt arbete är att hjälpa och stötta dig så att du kan komma hem igen så snart du klarar dig själv eller med stöd från till exempel hemvård.

De flesta som kommer till Pålsjö Park korttidsenhet har varit på lasarettet och behöver extra träning el­ler återhämtning på grund av sjukdom, skada, stroke eller fraktur. När du kommer till oss har du fått ett beslut av vård- och omsorgsförvaltningens biståndshandläggare om hur lång tid du beräknas ha behov av korttidsplats. Detta beslut kan omprövas om din situation förändras så att du kan åka hem tidigare eller behöver stanna längre.

Individuell planering

På Pålsjö Parks korttidsenhet arbetar vi i team med undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. För att du ska få rätt träning och omsorg gör vi alltid en individuell bedömning av vilka insatser som behövs. Det är dina individuella behov som styr vilken hjälp och stöd just du behöver och vilka i teamet du träffar.

Strax efter din ankomst håller vi ett välkomstsamtal och du får en kontaktansvarig undersköterska. Därefter gör vi en individuell planering utifrån dina förutsättningar och mål.

Vi är en utbildningsenhet

Pålsjö Park korttidsenhet är en utbildningsenhet, vilket innebär att vi tar emot elever från vård- och omsorgsutbildningar i Helsingborg. Här får de vara med i vårt skiftande arbete och får samtidigt en bra inblick i yrkeslivet. Vår personal har särskild utbildning i handledning, samtalsmetodik och i hur man skapar goda möten.