Korttidsvistelse för barn och ungdomar

I Helsingborg har vi fyra korttidsboenden för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Hit kommer du för att få miljöombyte, rekreation och för att träffa andra barn och ungdomar. Du kan också komma hit för att förbereda dig på hur det är att vara vuxen och sköta saker själv.

På våra korttidsboenden har vi en hemlik miljö. Du har ett eget rum under vistelsen, vi äter tillsammans i vårt gemensamma kök och umgås i vardagsrummet. Det finns alltid personal på plats när du vistas här.

På vardagar går du i skolan eller till daglig verksam­het som vanligt. När du kommer till korttidsboendet kan du läsa läxor, koppla av, ha roligt och umgås med dina kompisar. Vi kan prata om hur dagen har varit, laga mat tillsammans och förbereda inför morgondagen. På helgerna hittar vi på aktiviteter och ibland gör vi utflykter.

Vi planerar tillsammans

Vi vill göra din korttidsvistelse så bra som möjligt. För att kunna göra det behöver vi lära känna dig. När du fått beslut om korttidsvistelse bjuder vi in dig och dina föräldrar eller företrädare till ett möte där vi tillsammans gör din genomförandeplan. Där står det vilka särskilda behov du har, vad du tycker om att göra och vad vi kommer överens om kring just din vistelse. Innan mötet får du en blankett som ligger till grund för genomförandeplanen. Den kan ni fylla i tillsam­mans hemma i lugn och ro inför mötet.

Drogfri verksamhet

All verksamhet inom korttidsvistelsen är naturligtvis drogfri.

Resor till och från korttidsboendet

Dina föräldrar eller företrädare ansvarar för att du kommer till och från korttidsboendet. De kan köra själva, meddela skolskjutsen eller boka färdtjänst för resor till och från skolan, fritids, daglig verksamhet och andra aktiviteter som du brukar delta i.

Ansök hos Helsingborgs stad

Korttidsvistelsen är en insats under LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Som barn och ungdom kan du inte själv ansöka om plats på boendet utan det är din vårdnadshavare, förmyndare eller god man som gör det. Ni ansöker om korttidsvistelse hos din LSS-handläggare som ser till dina behov, dina föräldrars behov av avlastning och vilken omfattning du har rätt till. Om du inte har någon LSS-handläggare kan ni kontakta Helsingborg stads kontaktcenter på telefon 042-10 50 00, så hän­visar de till rätt person.

När du får beslut om korttidsvistelse får du även information om hur du gör för att önska tider och hur ditt schema kan påverkas, till exempel av din semester. Det är främst barnens och ungdomarnas behov och intressen som styr när vi sätter ihop scheman. Därefter ser vi till dina anhörigas önskemål.

Här kan du läsa mer om våra fyra korttidsboenden som har olika inriktningar för att möta olika behov på bästa sätt: