Grupp- och servicebostäder

I Omsorg i Helsingborgs gruppbostäder och servicebostäder kan du som har en funktionsnedsättning bo så självständigt som möjligt med stöd av vår personal. Vi arbetar för att du ska trivas och känna dig trygg i ditt hem.

När du flyttar in i en gruppbostad eller en servicebostad har du en egen lägenhet. Det som skiljer de båda boendeformerna är hur mycket stöd du behöver för att klara dig så självständigt som möjligt.

Gruppbostad

I en gruppbostad har du en egen lägenhet med ett rum, ett badrum och ett pentry där du kan laga mat. Du har tillgång till personal dygnet runt och du får stöd så att du kan vara så självständig som möjligt utifrån dina förutsättningar.

Din lägenhet ligger i ett hus med flera lägenheter och ni har en gemensam entré. I gruppbostaden finns även gemensamma utrymmen som allrum, kök och trädgård där du kan umgås och ha trevligt tillsammans med dina grannar och vänner.  Vi anordnar gemensamma aktiviteter och festligheter tillsammans och du kan vara med och påverka vilka aktiviteter du vill att vi ska göra.

Servicebostad

En servicebostad ligger ofta i ett vanligt hyreshus där du delar trappuppgång med hyresgäster som inte får stöd av vår personal. Du sköter dig själv i högre utsträckning men kan kontakta personal dygnet runt. Ofta har personalen en lägenhet i närheten, vilken även fungerar som gemensam samlingslokal. Där kan du träffa personal och grannar som bor i servicebostäderna i närheten. Tillsammans kan ni planera och hitta på gemensamma aktiviteter och festligheter.

Vi planerar tillsammans

När du ska flytta in i en gruppbostad eller servicebostad får du en kontaktansvarig personal. I samarbete med honom eller henne tar ni fram din genomförandeplan och håller den uppdaterad. Genomförandeplanen är vår gemensamma överenskommelse om hur du vill ha det och vad som är viktigt för dig. Med den som grund kan vi planera det stöd du behöver och hitta passande aktiviteter för dig.

Ansök hos Helsingborgs stad

Om du har behov av att flytta till en bostad med särskild service kan du kontakta Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00 som förmedlar kontakt till en LSS-handläggare. Han eller hon utreder dina behov i enlighet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ser till vilket boende som passar dina behov bäst. Får du beslut om plats kommer du att erbjudas en lägenhet i en bostad som motsvarar dina behov.

På helsingborg.se hittar du adresser till alla grupp- och servicebostäder.