Boende för barn och ungdomar

På Tellusgatan finns vårt boende med särskild service för barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar. Här har du ditt eget rum och vi har gemensamt kök och vardagsrum, precis som i andra hem.

Det permanenta boendet för barn och ungdomar ligger på Tellusgatan i Ödåkra, strax utanför Helsingborg. Här finns personal på plats när du kommer hem från skolan eller din dagliga verksamhet och vi arbetar för att du ska ha det så bra och hemlikt som möjligt.

Vi planerar tillsammans

När du ska flytta till Tellusgatan får du en kontaktansvarig personal. I samarbete med honom eller henne och din vårdnadshavare tar ni fram din genomförandeplan och håller den uppdaterad. Genomförandeplanen är vår gemensamma överenskommelse om hur du vill ha det och vad som är viktigt för dig. Med den som grund kan vi planera det stöd du behöver och hitta passande aktiviteter att erbjuda dig.

Aktiviteter

I samma byggnad som vårt boende ligger två korttidsboenden dit barn och ungdomar med funktionsnedsättningar kommer för att få miljöombyte, rekreation och för att träffa andra barn och ungdomar. I den stora trädgården som vi delar med korttidsboendet kan vi hitta på roliga aktiviteter tillsammans. Här finns även fina omgivningar där vi kan leka och promenera.

Ansök hos Helsingborgs stad

Om du har behov av att flytta till en bostad med särskild service ska din vårdnadshavare kontakta stadens kontaktcenter på telefonnummer 042-10 50 00. De förmedlar kontakt till en LSS-handläggare. Handläggaren utreder dina behov i enlighet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och ser till vilket boende som passar dina behov bäst. Som barn och ungdom kan du inte själv ansöka om plats på boendet utan det är din vårdnadshavare, förmyndare eller god man som gör det.

På helsingborg.se kan du läsa mer om bostad med särskild service för barn och ungdomar och hur ni gör för att ansöka.