Boenden

Boende med särskilt stöd och service

Omsorg i Helsingborg driver olika former av boenden med tillgång till särskilt stöd och service dygnet runt. På de flesta boenden bor du permanent och har en egen lägenhet där du får det stöd du behöver. Vi har även boenden där du kan vistas under kortare tid.

Omsorg i Helsingborgs boenden vänder sig till dig som behöver extra stöd på grund av ålder, sjukdom eller en funktionsnedsättning. Här möter du professionell personal som ser till att du får den omsorg du behöver och som vi har kommit överens om. Du har en egen lägenhet och väljer själv i vilken utsträckning du vill delta i de aktiviteter som anordnas där du bor. Du får gärna komma med egna förslag på aktiviteter som du vill att vi ska göra.

Ansök hos Helsingborgs stad

Om du har behov av boende med särskilt stöd och service under kortare eller längre tid, kan du ansöka om det hos Helsingborgs stad. Ring till Helsingborg stads kontaktcenter på telefonnummer 042-10 50 00 så ser de till att du får prata med rätt person.

Läs mer om de olika boendeformerna genom att klicka på länkarna nedan.