Arbetssätt

Under denna sida samlar vi en del av de rutiner och riktlinjer vi har för olika arbetssätt inom Omsorg i Helsingborg. Vårt arbete grundar sig till stor del på lagar, regler, riktlinjer och överenskommelser för att du som kund och patient ska få så god och säker omvårdnad som möjligt. Utöver det har vi vår värdegrund med våra kärnvärden som ger oss vägledning i hur vi möter dig som kund, anhörig och medarbetare.

Denna sida kommer att fyllas på mer fler rutiner och arbetssätt som vi använder inom våra verksamheter.

Här kan du läsa mer om: