Anhörig

Som anhörig är du viktig för oss. Din närstående får stöd och omsorg av oss och vi vill att det ska fungera så bra som möjligt. Du behöver inte vara släkt för att vara anhörig utan du kan även vara en god granne eller en nära vän. Närstående är den som tar emot stödet eller hjälpen.

De flesta ser det som en självklarhet att stötta en närstående som har en funktionsnedsättning eller blir sjuk. Men för att orka med och själv ha en god livskvalitet kan man ha nytta av få råd och stöd i just rollen som anhörig. Det har du även lagstadgad rätt till enligt socialtjänstlagens femte kapitel, tionde paragrafen.

Inom våra verksamheter vill vi ha god kontakt med dig som anhörig. Tveka aldrig att höra av dig om det är något du undrar över eller behöver prata med oss om. Det lättaste sättet är att prata med din närståendes kontaktansvariga personal.

Anhörigcentrum
Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg stad har ett centrum för anhörigstöd dit du kan vända dig för att få råd och stöd, eller träffa andra i samma situation. Anhörigcentrum finns på Helsingborgs kontaktcenter, Stortorget 17. På helsingborg.se hittar du öppettider och mer information.

Helsingborgs stad erbjuder också det webbaserade anhörigstöd som heter En bra plats, vilken du kan läsa mer om på helsingborg.se.

Helsingborg stad kan även stötta dig som anhörig med avlösning. Beroende på era behov kan din närstående få möjlighet att till exempel vara på dagverksamhet, ni kan få avlösning i hemmet eller dygnsavlösning på Villa Louise. På helsingborg.se kan du läsa mer om det och hur ni gör för att ansöka om avlösning.

Du kan läsa mer om att vara anhörig på webbplatsen för Anhörigas riksförbund. Där hittar du bland annat en handbok för anhöriga.