Fritids för dig över 13 år

Efter skolan kan det vara skönt att ta det lugnt eller hitta på något roligt tillsammans med kompisar. Från och med höstterminen det år du fyller 13 år kan du delta i våra fritidsverksamheter Maria tillsyn, Skarans tillsyn eller Stattenas tillsyn.

Fritidsverksamheterna är öppna efter skoldagen och när det är skollov. När du ska börja hos oss träffas vi för att prata om vad du vill göra och vad du tycker är roligt, så att vi lär känna varandra och kan erbjuda aktiviteter som passar dig. När du är på fritidsverksamheten har du alltid någon vuxen i närheten.

Efter skolan och på loven

Maria tillsyn, Stattenas tillsyn och Skarans tillsyn vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning och behöver tillsyn eller stöd efter skoldagen eller under skolloven. Du kan börja hos oss höstterminen det år du fyller 13 år.
Vi använder både orden fritidsverksamhet och korttidstillsyn. De båda orden betyder samma sak, nämligen att du är hos oss när du är ledig från skolan.

Stattenas tillsyn

Stattenas tillsyn är en verksamhet där fokus ligger på delaktighet och att skapa aktiviteter för dig efter skolan både på grupp och individnivå. Exempel på aktiviteter är fotboll, pingis, tennis, tv-spel eller att bara ta det lugnt framför en film.

Stattenas tillsyn ligger på O D Krookgs gata 53 i Helsingborg.

Maria tillsyn

På Maria tillsyn anpassar vi all verksamhet individuellt efter dina behov och din dagsform. Vi har flera mindre rum som musikrummet, avslappningsrummet och pysselrummet, där du kan välja mellan olika aktiviteter.

Hos oss arbetar vi mycket med rutiner och strukturer för att du ska känna dig trygg: vi använder bland annat olika scheman för att tydliggöra vardagen. Du är delaktig i verksamheten och kan hjälpa till att välja vilka aktiviteter vi ska ha.

När det är lov och studiedagar arbetar vi extra med social träning. Vi planerar aktiviteter och hjälps åt med förberedelserna.

Maria tillsyn ligger på Tyringegatan 41.

Skarans tillsyn

Skarans Tillsyn är korttidstillsyn dit du kommer efter skolans slut. Här har du möjlighet att delta i olika aktiviteter, så som innebandy, pyssel, umgås med kompisar, spela spel eller lyssna på musik.

Skarans tillsyn ligger på Skaragatan 1.

 Vi ger dig förutsättningar att utvecklas

På Maria tillsyn, Skarans tillsyn och Stattenas tillsyn arbetar personal med erfarenhet av barn och ungdomar med särskilda behov. Vi vill att du ska trivas hos oss och vi arbetar för att du ska få förutsättningar så att du kan utvecklas och bli så självständig som möjligt.

Ansök hos Helsingborgs stad

Ansök hos Helsingborgs stad om korttidstillsyn genom kontaktcenter, telefon 042-10 50 00.  När du fått besked om att du får korttidstillsyn, går enhetschefen tillsammans med personal på tillsynsverksamheten igenom dina behov och beslutar vilken fritidsverksamhet som passar just dig. Därefter får du plats på Maria tillsyn, Skarans tillsyn eller Stattenas tillsyn. Innan du börjar får du mer praktisk information om verksamheten.

Du hittar blankett för ansökan på Helsingborg.se.