Aktiviteter för äldre

I Helsingborg finns träffpunkter dit äldre är välkomna. Där får du möjlighet att träffa andra människor och umgås.

Till stadens träffpunkter kan du komma och gå som du vill. Där kan du delta i aktiviteter, ta en fika och få en stunds sällskap. En del träffpunkter serverar även lunch. Det kostar ingenting att besöka en träffpunkt, men ibland kan du behöva betala för vissa aktiviteter.

Det finns 16 träffpunkter runt om i staden. Varje träffpunkt har ett eget program med aktiviteter. Du som besökare är alltid välkommen att komma med nya förslag och idéer. Träffpunkterna bygger till stor del på frivilliga insatser från besökarna, därför är din insats betydelsefull.

Du kan läsa mer om träffpunkterna på helsingborg.se.

På våra fyra dagverksamheter får du som är äldre sysselsättning och gemenskap om du har behov av att komma hemifrån regelbundet. Dagverksamheten fungerar även som anhörigstöd eftersom dina anhöriga får en form av avlösning. Här kan du läsa mer om dagverksamheter.

På helsingborg.se hittar du även länkar till pensionärsföreningar inom staden.