Aktiviteter och fritid

Vi arbetar för att alla kunder inom våra verksamheter ska hitta något intressant och meningsfullt att göra. Det kan vara allt från att sjunga i kör på ett vårdboende, umgås på en träffpunkt, gå på kvällscafé på Omtumlaren eller gympa tillsammans på fritiden.

Aktiviteter på våra boenden

På våra vårdboenden och boenden med särskild service har vi aktiviteter där hyresgästerna kan delta i den utsträckning de själva vill och har möjlighet till. Vi har både regelbundna och mer säsongsbetonade aktiviteter som passar för de olika årstiderna. En del av aktiviteterna är på boendet och andra sker inom stadens verksamheter, som teater eller utställningar. Dessutom har vi minibussar som våra verksamheter kan använda för utflykter.

Flera av våra boenden anordnar gemensamma aktiviteter och festligheter med olika teman, som pubkväll, teater eller körsång. På så vis får hyresgästerna möjlighet att träffas och lära känna varandra på ett trevligt sätt. Du som anhörig kan också vara med på en hel del av verksamheterna.

Om du bor på något av våra boenden kan du vara med och påverka vilka gemensamma aktiviteter du vill att vi ska ha. Prata med personalen på just ditt boende om du har några särskilda önskemål.

Vi har även individuella aktiviteter utifrån varje kunds önskemål. När vi tar fram eller uppdaterar din genomförandeplan går vi igenom dina behov och önskemål, för att se  hur vi kan möta dem på bästa sätt. Prata gärna med personalen på ditt boende om det är något särskilt du vill göra.

Aktiviteter för dig som bor hemma

För dig som bor hemma kan vi erbjuda flera olika aktiviteter inom Helsingborgs stad. Du kan till exempel besöka någon av stadens träffpunkter för att umgås, delta i aktiviteter eller äta lunch tillsammans med andra. Just dessa verksamheter vänder sig främst till dig som är pensionär och som klarar dig själv eftersom det inte finns omvårdnadspersonal på träffpunkterna. Omsorg i Helsingborg driver fjorton av stadens sexton träffpunkter. Vi tar gärna emot förslag på aktiviteter som passar att ha på våra träffpunkter.

Det kostar inget att besöka träffpunkterna men vid vissa arrangemang betalar du en mindre ersättning. Några träffpunkter serverar lunch till självkostnadspris. På Helsingborg.se hittar du alla träffpunkter och deras program.

Stadens dagverksamheter erbjuder olika aktiviteter som högläsning, boule, lättare gymnastik, spel och skapande verksamhet. Dessutom anordnar de utflykter. I dagverksamheterna har vi omsorgspersonal så att du kan få stöd när du är hos oss.
Här kan du läsa mer om dagverksamheter.

Vi har en bred fritidsverksamhet för dig som har stöd inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Om du går i skolan och kan du har rätt till fritidsverksamheten från höstterminen det år du fyller 13 år. Här kan du läsa mer om våra fritidsverksamheter Maria tillsyn och Dalhemsgårdens tillsyn, som även kallas Ladan.

På facebook-sidan för Fritid och kultur LSS hittar du information om allt från gymnastik och kvällsträffar till utflykter och läger. Verksamheten vänder sig till intresserade i alla åldrar. Kika in på vår facebook-sida.

Kamratkort

Om du har någon form av stöd inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och bor i Helsingborg eller Bjuv, har du rätt att få kamratkortet. Det gör att du kan ta med dig en kamrat utan extra kostnad till aktiviteter inom föreningar eller företag som har anslutit sig till kortet. Det kan vara ett bra och roligt sätt att prova nya aktiviteter när ni är två som delar på upplevelsen. Läs mer om kamratkortet på helsingborg.se.

Kulturkort

Inom flera av våra verksamheter har vi köpt stadens kulturkort, vilket gör att vi kan ta del av stora delar av stadens kulturutbud. Med kortet kan våra kunder och vår personal till exempel gå på Sofiero, Fredriksdal och Dunkers kulturhus. Prata gärna med personalen om vad som gäller inom din verksamhet. Här kan du läsa mer om kulturkortet.